BioCool för behandling av akne

2016-06-14

Ghoncheh Yazdani, grundare av Dr.G Clinic och läkare i Skellefteå, har forskat kring vilken effekt BioCool har för behandling av akne. Hennes stu-dier, som nu presenteras i en artikel i den ansedda internationella tidskriften International Journal of Applied Science and Technology, visar att BioCool kan vara ett kraftfullt alternativ till antibiotikabehandling av akne.

Hur kommer det sig att du började forska om BioCools effekt vid behandling av acne?
– Hudsjukdomar intresserar mig och efter att ha arbetat på vårdcentral och privat hud- klinik ser jag att det finns okunskap bland många läkare både i att identidiera acne vulgaris men också att sätta in rätt behand- ling. Ofta får patienterna långvariga behandlingar med antibiotika vilket är ogynnsamt ur resistenssynpunkt. Jag tycker att dessa patienter borde få rätt vård tidigt eftersom ssk ungdomar mår dåligt av sin acne både psykiskt och fysiskt.

Har du jobbat själv med forskningen eller haft någon till hjälp?
– Jag kom i kontakt med BioCool och bör-jade intressera mig för effekten av preparatet. Acne är en bakteriesjukdom och BioCool eliminerar mikroorganismer.

Berätta, hur går en forskning till?

– Jag bedrev studien själv. Patienterna val- des ut noggrant och efter deras medgivande kunde vi starta forskningen. 16 patienter använde BioCool på huden dagligen i en månad. Jag fotograferade och intervjuade under kontrollbesöken. Resultatet sammanställdes tillsammans och visade på att BioCool kan ge en positiv effekt men att man bör gå vidare med en större studie för att noggrant visa på mer positiva resultat.

Mina kontaktpersoner och stöd har varit Gunnar Sandström, professor på Karolinska institutet samt dermatologer i USA. Jag vill passa på att tacka alla som har deltagit i studien.